Els nostres serveis

work, computer, apple-3938876.jpg

Com et podem ajudar?​

 • Serveis de Gestoria
  • Tramitacions diverses davant del Registre Mercantil i el Registre de la Propietat.
  • Liquidacions d’impostos.
  • Obtenció i renovació de permisos (conducció, caça, armes).
   • Targes de transport.
   • Matriculacions de vehicles, baixes i transferències.
  • Serveis Àrea Fiscal
   • Assessorament continuat a les empreses en l’adequada atenció a les seves obligacions tributaries.
   • Tramitació en matèria impositiva general: IVA, pagaments fraccionats, impost sobre la renda, etc.
   • Alta d’empreses.
   • Planificació fiscal i assessorament tècnic a: societats, grups de societats, persones físiques.
   • Anàlisis de la fiscalitat en operacions econòmiques puntuals.
   • Assessorament en la fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i en especial de les operacions de fusions i adquisicions.
   • Assessorament a entitats sense fins lucratius, com fundacions, associacions, entitats docents i esportives.
   • Assessorament en matèria d’impostos local
   • Atenció de les relacions dels nostre clients amb l’Agència Tributaria, amb especial referència a la seva representació davant l’Inspecció de Tributs.
   • Sustentació de reclamacions i recursos davant l’Agència Tributaria.
  • Serveis Àrea Comptable
   • Externalització de la gestió de la comptabilitat.
   • Anàlisi comptable en general.
   • Tancaments.
   • Pagaments a compte de l’Impost de Societats.
   • Comptes anuals.
   • Impost de Societats.
   • Assessorament
   • Anàlisi sobre el tractament comptable aplicable a operacions empresarials.
  • Assegurances
   • Agents d’assegurances AXA