Aprovació del llibre sisè del Codi tributari de Catalunya

El Govern ha aprovat el Decret legislatiu 1/2024, de 12 de març, pel qual s’aprova el llibre sisè del Codi tributari de Catalunya, que integra el text refós dels preceptes legals vigents a Catalunya en matèria de tributs cedits (DOGC núm. 9122, de 14 de març). Amb l’aprovació d’aquest decret legislatiu, el Govern fa efectiva …

Aprovació del llibre sisè del Codi tributari de Catalunya Llegeix més »